چطور در علی‌بابا به یک ساختار سریع برای راه‌اندازی محصولات جدید رسیدیم

چطور در علی‌بابا به یک ساختار سریع برای راه‌اندازی محصولات جدید رسیدیم
راه اندازی یک محصول جدید در علی‌بابا شبیه تاسیس یک استارت آپ است. با ا...