چطور در علی بابا یک بک‌لاگ ۳۰۰ موردی را اولویت‌بندی کردم؟ (قسمت دوم)

چطور در علی بابا یک بک‌لاگ ۳۰۰ موردی را اولویت‌بندی کردم؟ (قسمت دوم)
پس از استفاده از ماتریس اولویت بندی به روش دیگری نیاز داشتم تا از ۸۰ م...